Sloganın burada duracak

türçe

ben 3( ) sınıfa ablam ise 10( ) sınıfa gidiyor( )

cümleye sıra ile hangi noktalama işaretleri konulacak?(,) (.) (?)   0


(.) (.) (.)   0